Privacy

PRIVACY VOORWAARDEN WOON BETER MAKELAARS: WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VASTGELEGD?


Je verkoopt of verhuurt je woning

Wanneer je ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat het te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van de woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die je aan ons verstrekt

Je bent op zoek naar een andere woning

Wanneer je WOON BETER inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of een bezichtiging doet, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin jouw wensen omtrent een woning zijn opgenomen
 • gegevens over je huidige woning zoals de koop- of huurprijs en de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer je een woning hebt gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die je aan ons verstrekt

Je koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van WOON BETER

Wanneer je een woning hebt gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door WOON BETER, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de woning die je hebt gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstellin
 • gegevens over je huidige woning zoals de koop- of huurprij
 • overige informatie die je aan ons verstrekt

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Je verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere woning. WOON BETER gebruikt je gegevens om de bemiddelingsopdracht die je ons heeft verleend uit te voeren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om de woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van WOON BETER of in verkoopbrochures
 • om waardebepalingen uit voeren (jouw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor

Je bent op zoek naar een andere woning

Wanneer je WOON BETER  inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of een bezichtiging doet. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Je koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van WOON BETER

Ons makelaarskantoor gebruikt jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om de koopovereenkomst toe te sturen. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer daarom is verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Beveiliging en bewaartermijn

WOON BETER zal ervoor zorgen dat je gegevens adequaat worden beveiligd zodat deze gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. De gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.


Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van naam en adres. Wij reageren in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek. In geval van een verzoek tot verwijdering zal WOON BETER de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


Vragen?

Wij nemen als makelaar jouw privacy erg serieus. Zijn er vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.