• Nieuws

  BEKIJK OOK ONZE NIEUWSBRIEF!

  Bekijk hier de nieuwsbrief van WOON BETER en blijf op de hoogte van nieuws, acties,...

  lees verder »

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan WOON BETER  eigenaar is. De website van WOON BETER is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Externe links
De WOON BETER website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. WOON BETER heeft geen zeggenschap over die sites. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

WOON BETER kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De teksten van de WOON BETER website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, ontwerp, foto’s, eigen logo’s afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan WOON BETER en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van WOON BETER te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
WOON BETER sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van WOON BETER geplaatste gegevens en infomatie, waaronder de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s),of het(tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wijzigingen – updates
WOON BETER behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

 • Bel mij

 • Onze gegevens

  WOON BETER
  Makelaars

  Postbus 1422
  1300 BK Almere

  T. 036 53 56 380
  M. 06 31 788 722
  E. mail@wbmakelaars.nl